Przejdź do portalu Jobland.pl  
 
Search Usergroups Memberlist FAQ Forum Jobland.pl Forum Index Log in Private Messages Profile Register
 
Szukasz pracy za granica? Znasz jezyk?
Szukaj bezposrednio na Szukaj.jobland.pl
Wypadek samochodowy w Holandii, potrcenie
Post new topic   Reply to topic
Forum Jobland.pl Forum Index -> Inne kraje  
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Jobland.pl
Site Admin


Joined: 02 Jul 2007
Posts: 593
Location: Warszawa

PostPosted: Mon Jun 29, 2009 10:46 pm    Post subject: Wypadek samochodowy w Holandii, potrcenie Reply with quote

Wypadek samochodowy w Holandii

Jeli ucierpiae w wypadku samochodowym w Holandii, wejd tutaj i zgo si, aby uzyska pomoc w uzyskaniu odszkodowania:
http://odszkodowania-campter.pl/p303

Poszkodowany na skutek wypadku samochodowego w Holandii ma moliwo dochodzenia roszcze od osoby odpowiedzialnej za szkod na podstawie prawa holenderskiego. Do roszcze, o ktre moe si stara nale m.in. koszty naprawy pojazdu, straty spowodowane niemonoci uytkowania pojazdu (co jest szczeglnie istotne w przypadku firm przewozowych, gdzie pojazd jest narzdziem zarobku dla przedsibiorcy). Koszty wynajcia pojazdu w czasie remontu wasnego samochodu s zwracane wycznie w wysokoci 75% (co wynika z oszczdnoci wynikej z braku uytkowania wasnego pojazdu).

Jeeli na skutek wypadku samochodowego pasaerowie lub kierowca (nie sprawca) doznali obrae, mog liczy m.in. na:

− odszkodowanie za straty natury psychicznej, bl i cierpienie spowodowane wypadkiem (przykadowo - utrata pracy, brak moliwoci preferowanego spdzania wolnego czasu).
− zwrot utraconych dochodw – jeeli obraenia wypadkowe spowodoway wyczenie z pracy zarobkowej.
− zwrot utraconych korzyci zawodowych w wyniku dugiego przebywania na zwolnieniu lekarskim – jeeli poszkodowany przebywa na zwolnieniu dugi okres moe by pozbawiony moliwoci doszkalania, awansu a w konsekwencji wzrostu dochodu.
− zwrot kosztw przystosowania domu/mieszkania do warunkw po wypadku - jeeli poszkodowany sta si inwalid lub pozostaje nie w peni sprawny okresowo na skutek wypadku, koszty remontu mieszkania zostan zwrcone.
− zwrot kosztw wynajcia pomocy domowej – wynajcie osoby prowadzcej dom; koszty zostan zwrcone (od €7,50 do €10,00 za godzin) jeeli poszkodowany nie jest w stanie samodzielnie zajmowa si dotychczasowymi obowizkami (m.in. gotowanie, sprztanie, pranie).

Jakie s zobowizania pracodawcy wobec poszkodowanego w wypadku?

W konsekwencji wypadku poszkodowany moe zosta wyczony z moliwoci kontynuowania zatrudnienia. Osoby pracujce legalnie, posiadajce zawarty kontrakt z pracodawc mog liczy na zasiek chorobowy w wysokoci od 70-100% staego wynagrodzenia. Obowizkiem pracodawcy jest regulowanie niniejszych zobowiza. Za bezprawne naley uzna sytuacje, w ktrych poszkodowany w wypadku (niezalenie czy w czasie pracy czy w czasie wolnym) zostaje z dnia na dzie zwolniony z pracy i pozbawiony wynagrodzenia chorobowego.
Jeeli pracodawca podpisa umow (kontrakt) z pracownikiem, musi wypaca chorobowe do momentu rozwizania kontraktu. Natomiast w przypadku, gdy kontrakt zosta zawarty bezterminowo - wwczas pracodawca wypaca wynagrodzenie chorobowe od roku do dwch lat po wypadku.

Jak postpowa po wypadku samochodowym w Holandii

Poszkodowani przede wszystkim powinni spisa dane wiadkw, uczestnikw wypadku i sprawcy (numery telefonw, adresy korespondencyjne), dane pojazdu sprawcy (numer rejestracyjny, marka i rok produkcji pojazdu, nazwa ubezpieczyciela i numer polisy OC, waciciel pojazdu), sporzdzi notatk o wypadku (powinna zawiera informacje w jaki sposb doszo do wypadku, kto odpowiada za wypadek, jakie szkody odnis poszkodowany: szkody osobowe, na pojedzie i rzeczach osobistych, informacje o czasie i miejscu wypadku). Jeeli sprawca wypadku nie zechce podpisa notatki o wypadku koniecznie naley wezwa policj na miejsce zdarzenia.

Jeli ucierpiae w wypadku samochodowym w Holandii, wejd tutaj i zgo si, aby uzyska pomoc w uzyskaniu odszkodowania:
http://odszkodowania-campter.pl/p303

Sprawca nie mia ubezpieczenia OC pojazdu?

W przypadku, gdy holenderski kierowca - sprawca wypadku nie posiada wanego ubezpieczenia OC pojazdu, poszkodowany nadal ma prawo do uzyskania odszkodowania. Jest ono wypacane przez utworzon w tym celu instytucj - Waarborgfonds Motorverkeer. W przypadu skadania roszcze do Waarborgfonds Motorverkeer poszkodowany musi dysponowa wiadkami wypadku lub raportem policji, ktry potwierdzi okolicznoci zdarzenia.

Terminy prowadzenia spraw

Czas niezbdny na dochodzenie odszkodowania za szkody na pojedzie spowodowane wypadkiem drogowym jest znacznie krtszy ni w przypadku dochodzenia roszcze za obraenia fizyczne.
Powodem przeduenia terminu jest konieczno zakoczenia leczenia przez poszkodowanego lub conajmniej ustabilizowanie si stanu zdrowia. Dopiero w tym momencie bdzie moliwe oszacowanie doznanego uszczerbku. Rozpoczcie procedury roszczeniowej jeszcze przed zakoczeniem leczenia moe spowodowa nieuwzgldnienie w roszczeniu pniejszych komplikacji.
Przykadowy czas prowadzenia sprawy w przypadku zama koci (bez komplikacji) wynosi okoo 2 lat. Terminy s jeszcze dusze (5 lat i wicej) jeeli wypadek spowodowa problemy neurologiczne.

Jeli ucierpiae w wypadku samochodowym w Holandii, wejd tutaj i zgo si, aby uzyska pomoc w uzyskaniu odszkodowania:
http://odszkodowania-campter.pl/p303
_________________
======
Szukasz informacji na temat pracy za granic? Nie wszystko znajdziesz w polskim Internecie. Skorzystaj z wyszukiwarki: http://www.jobland.pl/aktualnosci/akt.php?id=332

Jobland.pl - praca za granic.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Display posts from previous:   
Forum Jobland.pl Forum Index -> Inne kraje  
Post new topic   Reply to topic All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
 
    FAQ | Memberlist | Usergroups | Search | Register | Profile | Private Messages | Log in